VOP a GDPR

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


Informace ke zpracování osobních údajů

1. Společnost Vital Institut, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 , IČ 06896529, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290941, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a. v rámci využití kontaktního formuláře:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

b. v rámci uzavření Smlouvy o absolvování rekvalifikačního kurzu:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo a další osobní údaje

1. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu a další údaje je nutné zpracovat pro odbavení registrací do kurzů a další plnění ze Smlouvy o absolvování rekvalifikačního kurzu, pokud mezi vámi a společností Vital Institut dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Vital Institut zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Pokud mezi vámi a Vital Institut nedojde k uzavření Smlouvy o absolvování rekvalifikačního kurzu, bude Vital Intitut zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jen pro možnost vašeho zpětného kontaktování. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Vital Institut zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

3. Na e-mailovou adresu mohou být účastníkům kurzů/workshopů zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej účastník neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Vital Institut s.r.o., tedy správcem osobních údajů.