Certifikovaný kurz instruktor fitness Vital Institut | Vital Institut
Po - Ne 08:00 - 19:00
Pod Vlachovkou 494/19, 182 00 Praha 8
Po - Ne 08:00 - 19:00
Heršpická 6, Brno-střed-Štýřice

Instruktor fitness

Kurz instruktora fitness se řadí k těm tradičně nejvyhledávanějším a nejoblíbenějším mezi našimi studenty. Kombinuje prvky fitness a kulturistiky. Zaměřuje se na osvojení dovedností vést trénink různých druhů klientů ve fitness centru. Specializuje se především na rekreační a kondiční kulturistiku, formování přirozené postavy žen a mužů a redukční trénink.

Odborným garantem kurzu je pro náš institut Vladimír Hirka, který má v oblasti fitness více než 18 let praxe a cenných zkušeností.

Popis kurzu

Tento kurz je určen nejen všem nadšencům, ale i vážným zájemcům o zdravý životní styl, kteří by rádi hlouběji pronikli do poznatků o zákonitostech fungování pohybu v lidském těle.

V průběhu studia se naši studenti učí správné techniky provádění cviků, zvláštní důraz je kladen na zdravotní aspekt neboli přínos cvičení našemu zdraví. Cílem je tělo promyšleně a po všech stránkách posilovat, ne jej pouze jednostranně zatěžovat či poškozovat vlivem špatné techniky během provádění cviků.

K základním dovednostem získaným v průběhu kurzu se řadí diagnostika pohybového aparátu, na jejímž základě se sestavuje vhodný cvičební plán pro daného jedince. Pozornost je věnována nejen správné technice prováděných cviků, ale také rozvíjení dovedností vést skupinové tréninkové lekce, v dnešní době tolik oblíbené.

Naším cílem je absolvent kurzu, který se bude řadit k těm nejlepším mezi certifikovanými fitness trenéry. Studium našeho institutu je proto náročnější, ale vychovávat opravdové odborníky a skvělé trenéry je pro nás klíčovou metou.

Náš kurz fitness instruktora je akreditován MŠMT a jeho úspěšní absolventi získávají oprávnění působit jako osobní trenéři, případně si na jeho základě požádat o vystavení živnostenského listu opravňujícího k provozování sportovních zařízení.

Průběh kurzu

Se studiem tohoto kurzu je možné začít kterýkoli den probíhající výuky. Samotná délka kurzu je individuální a závisí na zvládnutí všech studijních povinností. Průměrně se pohybuje mezi 2-3 měsíci.

Každý student obdrží na začátku kurzu index s určenými studijními povinnostmi završenými formou zápočtu a zároveň určitý počet cvičebních hodin, který je třeba zvládnout ve fitness centru. Zápočty teoreticko-praktického charakteru (např. diagnostika pohybového aparátu, funkční anatomie tkání pohybového systému apod.) se po dohodě s lektorem skládají přímo během výuky. Dále je potřeba absolvovat 3 povinné semináře a 2 intenzivní výukové víkendy se zaměřením na příslušnou problematiku.

Lektoři kurzu

Hana Dolenská

Vladimír Hirka

Tomáš Mrázek

Jana Šífová

Štefan Sulák

Profil absolventa kurzu (získané znalosti, dovednosti a kompetence)