Funkční trenér

Certifikovaný kurz funkční trenér

Specializace funkčního trenéra se v dnešním světě fitness stává velmi oblíbenou. Především z toho důvodu, že kombinuje schopnosti vést klasický trénink ve fitness centru, stejně jako stále oblíbenější trénink venkovní. Ten je založen na využití váhy vlastního těla a snadno přenosných cvičebních pomůcek, jako jsou například balanční podložky, gumové expandéry či závěsné systémy.


Popis kurzu

Tento kurz je určen všem nadšencům se zájmem o zdravý životní styl, kteří by rádi hlouběji pronikli do poznatků funkčního tréninku.

Představuje tak zlatou střední cestu mezi specializací instruktora fitness a rehabilitačního trenéra. Hlavní důraz je kladen na diagnostiku pohybového aparátu, odhalování případných stavů disbalance v těle se současným zaměřením na dovednost vhodně sestavit funkční tréninkový program, které tyto nevyrovnanosti pomáhá kompenzovat či zcela odstranit. Podstatnou součástí kurzu je i pochopení vývojové kineziologie a její využitelnosti v rámci cvičebního plánu, protože právě díky ní lze dosáhnout zlepšení koordinace a efektivity pohybu.

Náš kurz funkčního trenéra je akreditován MŠMT a jeho úspěšní absolventi získávají oprávnění působit jako osobní trenér, případně si na jeho základě požádat o vystavení živnostenského listu opravňujícího k provozování sportovních zařízení.


Průběh kurzu

Se studiem tohoto kurzu lze začít kterýkoli den probíhající výuky. Samotná délka kurzu je individuální a závisí na zvládnutí všech studijních povinností. Průměrně se pohybuje mezi 2-3 měsíci.

Každý student obdrží na začátku kurzu index s určenými studijními povinnostmi završenými formou zápočtu a zároveň určitý počet cvičebních hodin, který je třeba zvládnout ve fitness centru. Zápočty teoreticko-praktického charakteru (např. diagnostika pohybového aparátu, funkční anatomie tkání pohybového systému apod.) se po dohodě s lektorem skládají přímo během výuky. Dále je potřeba absolvovat 2 povinné semináře a vypracovat tréninkové plány + stravovací plány.

Pro více informací prosím vyplňte nezávaznou registraci, kdy Vám pošleme kompletní informace o kurzu.

Funkční trenér
Speciální slevy
Přijdete sami Přijdete ve dvou Přijdete ve třech
Plná cena Sleva 10% Sleva 20%

Cena kurzu

Aktuální cena: 11.900 Kč 15.900 Kč
Akce do konce července !
*Cena je konečná bez jakýchkoliv dalších nákladů na vstupy do tělocvičen apod.
Začni kdykoli

Profil absolventa kurzu (získané znalosti, dovednosti a kompetence)

 • Absolvent dokáže definovat ideální posturu těla – otevřený a uzavřený kinematický řetězec
 • Ovládá zásady aktivace hlubokého stabilizačního systému a jeho propojení do cvičení
 • Dokáže do cvičení aplikovat poznatky z vývojové kineziologie
 • Zvládá a integruje cvičební pomůcky do funkčního tréninku (Bosu, TRX, expandéry a jiné)
 • Ovládá použití základních cviků v rámci funkčního tréninku (dřep, shyb, klik, mrtvý tah)
 • Samostatně vede venkovních tréninky na základě práce s vlastní vahou těla
 • Ovládá základy zdravé výživy
 • Dokáže sestavit vhodný stravovací plán
 • Má znalosti z funkční anatomie a základů fyziologie člověka
 • Ovládá základy psychologie a zásady pro efektivní práci s klientem
 • Formuje si celostní pohled na zdraví, ovládá základy východní medicíny
 • Je schopný si vést evidenci diagnostiky pohybového aparátu pomocí videa
 • Je schopný využít všechny digitálně zdokumentované pokroky ve své on-line prezentaci

Potřebujete poradit?

Nevíte, který kurz či kurzy jsou pro váš záměr nejvhodnější? Ozvěte se nám a rádi poradíme.

Napsat zprávu
( Po - Pá 10:00 - 16:00 ) +420 739 143 671

V kategorii Trenér

 • Základní trenérský kurz

  Základní trenérský kurz

 • Instruktor fitness

  Instruktor fitness

 • Funkční trenér

  Funkční trenér

 • Rehabilitační trenér

  Rehabilitační trenér

 • Kondiční trenér

  Kondiční trenér

 • Master trainer

  Master trainer