Mgr. Bohumila Vejrážková, PhD.

Jako své životní poslání vnímám práci s člověkem. Jak jeho tělesnou schránkou, tak člověkem jako celkem – nádhernou bytostí ve které se snoubí fyzické s duchovním.

Lidské tělo, to jak pracuje a jak se pohybuje, mi imponovalo již od mládí, kdy jsem se jako závodnice a následně i trenérka věnovala moderní gymnastice. Má cesta pokračovala vysokoškolským studiem Fyzioterapie a postgraduálem Kinantropologie, které mi umožnilo detailně nahlédnout do tajů fungování lidského organismu a přivedlo mě k bližší práci s člověkem a k léčení.

Následné studium východních terapeutických technik, které více propojují fyzickou podstatu člověka s psychickou a duchovní, mi otevřel náhled do holistického přístupu a krásně doplnil mé vzdělání v západní medicíně. Zejména absolvování Institutu Tradiční čínské medicíny mi otevřelo úplně nový pohled na fungování lidského těla a přístupu ke zdraví obecně.

Mgr. Bohumila Vejrážková, PhD.