Co je to tantra ? | Vital Institut
Po - Ne 08:00 - 19:00
Pod Vlachovkou 494/19, 182 00 Praha 8
Po - Ne 08:00 - 19:00
Heršpická 6, Brno-střed-Štýřice

Co je to tantra ?

Co je to Tantra ?

Není jednoduché na tuto otázku odpovědět krátce. Tantra se od té doby, co se objevila, postupně rozrůstala do mnoha odvětví, hlavně podle svých učitelů. Dá se říci, že její prvky se objevují ve všech kulturách, protože všude byl zpočátku uctíván ženský princip, Matka. Teprve později ho převážil princip mužský, Otec. Tak tomu bylo a doposud je ve všech oficiálních náboženstvích, ale v lidovém pojetí princip uctívaní Matky nikdy nevymizel. Výraz tantra se ovšem používá pouze v indické kultuře. Podle archeologických vykopávek je zřejmé, že Matka jako Bohyně se v Indii uctívala již minimálně před 5.000 lety. Takže původní védské obřady byly tantrické. Co to znamenalo? To, že byly esoterické. Smyslem bylo probudit kundaliní šakti, čili božskou ženskou energii v nás a vyzvednout ji až do 6. čakry, abt se tam spojila se svým božským protějškem, mužskou energií Šivou. Tímto sjednocením došlo k jednotě, osvobození, osvícení a poznání. To se provádělo rituálním spojením muže a ženy takovým způsobem, aby k tomu opravdu došlo. Nešlo tedy o soulož ve vlastním slova smyslu. Proto tento obřad mohli vykonávat jen nejpokročilejší mistři. Díky němu získávali nejvyšší poznání, které potom předávali dalším. Když toho bráhmani nebyli schopni, nahradili ženské pohlaví obřadní jámou obdobného tvaru, v níž je oheň, symbolizující kundaliní šakti. Do ohně se vhazují a vlévají předepsané ingredience (obvykle rýže, zrní, ghí atd.) a odříkávají vzývající a ochranné mantry. V pozdějších chrámech, kdy už převládl mužský princip, tak je symbolizovaný mužským pohlavím v erekci, lingamem, protože v této podobě má největší energii, a ten je vsazen do jóni, ženského  pohlaví. Obojí je při púdžách poléváno mnoha ingrediencemi (mléko, jogurt, růžová voda, ghí, med) a krášleno barevnými hlinkami a květy, za odříkávání příslušných manter. To jsou vše vnější  projevy, které zbyly z původní, vnitřní praxe. Cílem je samozřejmě dosažení jednoty, spásy, osvobození, poznání.

Základem této vnitřní tantrické praxe je tedy soustředění za pomoci manter, ale i dalších pomocných prostředků. Jsou to především jantry, grafické obrazce symbolizující vznik vesmíru, jeho rozvoj a složení, různá, hlavně ženská božstva, na něž se soustřeďujeme, abychom probudili a získali jejich energii. Dále jsou to tělesná cvičení z jógy, speciální dechové techniky, hlavně dlouhodobé zádrže dechu, meditace, půsty a práce se sexuální energií. To vše vždy pod vedením kompetentního gurua, ne podle knih. Z toho všeho vyplývá, že nejde o nikterak jednoduchou praxi. Z ní se mnohem později oddělila jóga, proto mají určitou část cvičení společnou. Rozdíl mezi nimi je v tom, že součástí tantry je také bhóga, požitek. Nemyslí se tím ovšem uspokojování svých chtění. Jen na rozdíl od asketické jógy, která vše vlastně zakazuje, se může příjemné prožívat, ale nesmí vás strhávat.

Tantra, která je cestou k nejvyšším poznání, se rozšířila do celého světa ovšem spíše jako učení a cvičení sloužící ke zvýšení sexuálního libida nebo jako druh erotických masáží.

 

Autor: Jiří Mazánek, www.jirimazanek.cz, www.jiri-mazanek.cz