Praxe Manter

Praxe Manter

Mantry jsou součástí komplexní praxe jógy, kde k čištění fyzického těla slouží odříkání, určitý druh askeze (tapas) a k očistě jemněhmotného těla mantry. Sanskrtské slovo mantra totiž znamená prostředek k čištění mysli (manas). Ta je plná stále vyvěrajících myšlenek, jež neovládáme a nedokážeme se jich zbavit. Vytěsňovat je může postupně opakování mantry (džapa). To se musí provádět pravidelně, vytrvale a delší dobu. Jde o zvukovou vibraci, i na mentální úrovni, která dokáže rozpouštět vibraci myšlenkovou. Tím, že neustále posíláme do mysli mantru, začne časem převládat nad ostatními myšlenkami, které z mysli odpadají. Nakonec v mysli zbude pouze mantra a  nastane soustředění, až meditace. Po nějaké době se dokonce mantra již tak vžije, sroste s námi, že se opakuje sama sebou (adžápa džapa). Pak už nemusíme mantru opakovat.

Tento proces může být zpočátku namáhavý, musíme bojovat proti přesile myšlenek, posléze příjemný, při odpadání myšlenkových bloků dokonce i nepříjemný (třeba bolí hlava, v těle máte zimnici atd.), ale nakonec blažený. Tehdy už cítíte při opakování na jazyku sladkost.

Opakování je zpočátku nejlepší provádět nahlas, abychom udrželi pozornost, často ve skupině, časem sám šeptem a potom kdekoli mentálně. Je dobré si také vyzkoušet psaní manter do zvlášť k tomu určeného sešitu (likhita džapa). Mantry se většinou začínají opakovat s pomocí mály, růžence se 108 kuličkami a označenou 109., přes kterou nepřekračujeme, ale od níž se zase vracíme zpět. Slouží jednak jako počitadlo, abychom měli přehled a dále pomůcka k soustředění, protože hmat na kuličky nás udržuje v bdělosti. Na kuličku nikdy nesaháme ukazováčkem, který je považován za nečistý a užíváme pravou ruku.


Ačkoli třeba můžeme znát účinek mantry, nekontrolujeme , zda se již dostaví, zda jsme již odříkali dost kol mály. Ale samozřejmě, že čím více a čím rychleji odříkáváme, tím lépe. K odříkávání manter je nejlepší čas brzy ráno, kdy je mysl svěží a potom také před spaním, některé dny také v noci, či o půlnoci, ale  jinak i kdykoli během dne. Avšak ze začátku je lepší stejný čas.


Důležitá je správná výslovnost, přízvuky a rytmus odříkávání. To by vás měl naučit guru, od něhož mantru obdržíte. Skutečností je však, že mnoho guruů má špatnou výslovnost, západní  učitelé anglickou výslovnost a mantry špatné přepisy. Bylo by proto dobré si toto ověřit např. u školených bráhmanů nebo učitelů sanskrtu.


Autor textu: Jiří Mazánek


vytvořeno: 08.09.2021 (editace: 08.09.2023)